Ndotja e ajrit ne Shkoder

Monday, 10 October 2011 13:22 Lajme
Print PDF


ISHP po monitoron ne zona te ndryshme te vendit, ndotjen e mjedisit ku paralelisht po pergatit raporte per secilin qytet.

Ne matjet e fundit te realizuara qyteti i Shkodres me perjashtim te disa zonave te vecanta, rezulton ne nivele optimale.

Drejtori i Agjensise Rajonale te Mjedisit Shkoder, Liljan Idrizaj thote se Shkodra pothujase asnjehere nuk ka qene problematike ne kete drejtim.

Ndotja e lartë ndikon direkt në uljen e jetëgjatësisë së njerezve nga 1,5 deri në 2 vjet jetë. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka renditur Shqipërinë ndër vendet me nivel më të lartë ndotjeje.

Sa i perket qarkut te Shkodres ne matjet e fundit situata ka rezultuar alarmante ne aksin Shkoder – Han i Hotit, ku po punohet nga firmat pa zbatuare nje sere procedurash, për të shmangur ndotjen e mjedisit.

Sipas rregullave mjedisore duhet  lagia sistematike e rrugës, mbulimi dhe laria e kamionëve që transportojnë inertet. Por këto masa e te tjera, jo shpeshherë jane merren parasysh.

Grimcat e çliruara nga gazrat janë disa herë më të rrezikshme se ato të pluhurit.  Në një shkallë klasifikimi ndërkombëtare me 10 njësi, ku 4 është mirë, 7 është e rrezikshme dhe 10 është shumë e rrezikshme, Shkodra  tejkalon në masën 2-4.5 herë normat e lejuara të vendeve të BE-së.

Europa Grand Hotel


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module