You are here: Home Anëtarësimi Dokumentacioni i nevojshëm për kalimin nga farmacist i punësuar në drejtues teknik.
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search

Urdheri i Farmacisteve Shqiptare

.Dokumentet e kërkuara për ndryshimin e vendit të punës, nga i punësuar në drejtues teknik, janë:

 1. Çertifikata e anëtarësisë së UFSH (origjinale);
 2. Libreza e punës dhe Libreza e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore (Për të vërtetuar periudhën 2 vjeçare të eksperiencës në punë);
 3. Formulari i deklarimit të ndryshimeve,

  Kliko këtu për të shkarkuar formularin e ndryshimeve;

 4. Kontrata pune me punëdhënësin (nëse është i/e punësuar);
 5. Deklaratë e largimit të drejtuesit teknik të mëparshëm (nëqoftëse subjekti është ekzistues);
 6. Fotokopje e ekstraktit të lëshuar nga QKR;
 7. Fotokopje e liçencës së lëshuar nga QKL;
 8. 1 (një) fotografi

Të dhënat e mësipërme do të jenë bazë e dosjes profesionale të anëtarësimit në Urdhrin e Farmacistëve.

 

 

Kontakto me ne

 Adresa e UFSH: Blv. "Gjergj Fishta", kulla 1, Ap. 10/B, Tirane 
 • orari i pritjes: nga e hene ne te premte, ora 10:00 - 13:00 
 • Tel: +35542264980
 • Email: zyraufsh@yahoo.comPublikime te fundit